Cabecera Servicios

Serveis

Som una empresa de consultoria i serveis. Posem un alt nivell d'exigència en els serveis que proveïm perquè som conscients de la importància que tenen en la gestió diària i per a la presa de decisions dels nostres clients.

Aquests són els principals serveis que oferim:

  • Assessorament en l'ús i cost d'oportunitat de les matèries primes per a pinsos.
  • Formulació de pinsos amb dades pròpies d'ingredients i de requeriments nutricionals.
  • Control de qualitat sobre pinsos, matèries primes i processos de fabricació.
  • Tecnologia NIR compartida amb els nostres clients.
  • Suport en la millora de la producció i la salut dels animals. Anàlisi de situació i propostes de millora.
  • Software propi per a valoració de matèries primes, formulació de pinsos i gestió de compres: programa Opti, a disposició dels nostres clients.
  • Formació i transmissió de coneixement.

Opti