Cabecera Proyectos

BEEFMETAREDUCTION

BEEFMETAREDUCTION
Logo_FEADER Logo_DACC
BeefMetaReduction: Reducció de les emissions de metà ruminal a l'engreix de vedells a través de l'alimentació.

Al projecte s'exploren 2 tipus d'estratègies:

• Reducció de la ràtio CH4/kg de carn com a conseqüència d'una millora en l'eficiència alimentària mitjançant la utilització de diferents tipus d'enzims.

• Testatge de diverses fonts d'àcids grassos insaturats i el seu impacte sobre la producció de CH4 ruminal tant in vitro com in vivo.

Els assaigs han de permetre quantificar les emissions de CH4 en les nostres condicions de producció i determinar l'efecte de cada enzim i de les diverses fonts de greix en la reducció d’aquestes.

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 de Cooperació per a la Innovació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022